vietbao

16 km

  • Sao Thiên Vương và hệ mặt trăng kỳ lạ

    Sao Thiên Vương và hệ mặt trăng kỳ lạ

    Kính viễn vọng không gian Hubble vừa phát hiện thêm 2 vệ tinh mới của sao Thiên Vương, có bán kính lần lượt là 12 và 16 km. Phát hiện mới này càng làm cho hệ..

    08:33 01/01/1970

  • .

Tin 16 km mới nhất

    • 1