vietbao

để đánh bóng

 • Billiards

  Rê chuột để chỉnh hướng, click và giữ chìm chuột để tạo lực đánh. Nhả chuột để đánh bóng. Hãy cố gắng đưa hết bóng xuống lỗ với ít cơ nhất.

  17:49 25/06/2007

 • Billiards

  Rê chuột để chỉnh hướng, click và giữ chìm chuột để tạo lực đánh. Nhả chuột để đánh bóng. Hãy cố gắng đưa hết bóng xuống lỗ với ít cơ nhất.

  17:46 04/02/2009

 • .