vietbao

đấu thầu công khai

 • Philippines mời đấu thầu cung cấp 500.000 tấn gạo

  Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) mời thầu cung cấp 500.000 tấn gạo trắng hạt dài 25% tấm được xay tốt trong phiên đấu thầu công khai dự kiến tổ..

  18:43 04/08/2014

 • Sẽ công khai nhà thầu vi phạm luật

  Các cơ quan chức năng đang xem xét đưa vào dự thảo Pháp lệnh Đấu thầu hình thức thông báo rộng rãi cho cả nước biết những nhà thầu vi phạm pháp luật trong quá..

  13:15 04/02/2002

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao